Om oss

Länsstyrelserna har ett uppdrag från regeringen att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Det finns en stor okunskap om rasism och om hur normer kring hudfärg begränsar människor i arbetslivet. Genom den digitala utbildningen Rasism i arbetslivet förser länsstyrelserna arbetsgivare, fackförbund, fackligt förtroendevalda och arbetstagare med kunskap som dem kan använda för att främja jämlikhet och motverka diskriminering.